Vi är Stentrollet

På Stentrollet förskola välkomnar vi dig till oss. Vi är en liten förskola centralt belägna i Växjö. Här kan vi erbjuda en trygg och stimulerande miljö för barnen. Vi är stolta över vår goda personaltäthet som gör att varje barn får den uppmärksamhet och omsorg som behövs för att växa och utvecklas. 


Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ där personalens och föräldrarnas engagemang gemensamt skapar goda förutsättningar för en kreativ och pedagogisk verksamhet. Att vara en del av ett föräldrakooperativ innebär lite mer ansvar, lite mer arbete, men ger mångfalt tillbaka. Du får möjlighet att vara med och påverka och bidra med idéer. 


Stentrollets styrka är att vara “den lilla förskolan” där barnen ges en trygg miljö.

Vi prioriterar som sagt små barngrupper med hög personaltäthet!


Välkommen till den lilla förskolan med stor kärlek och omtanke.Stentrollet

Verksamheten


Förskolan är indelad i två barngrupper, de lite större barnen går på avdelningen Ugglorna och de lite mindre barnen går på avdelningen Aporna. Exakt åldersindelning varierar beroende på barngruppens sammansättning. Med jämna mellanrum blandas de två grupperna eller delar av dem så att de yngre barnen får möjlighet att lära av de äldre och de äldre barnen får möjlighet att ta ansvar för de yngre.

Läroplan


Läroplanen för förskolan Lpfö18 formulerar värdegrunden och uppdraget samt sätter mål och riktlinjer för vår verksamhet. Målet är också att verksamheten ska vara trygg, lärorik, utvecklande och förmedla glädje.

Barnens utveckling och behov


Vår dagliga verksamhet följer förskolans läroplan och vi ser mycket till barnens individuella behov. För oss är det viktigt att skapa balans mellan inne- och utevistelse, fri lek och gemensamma aktiviteter. Vi inriktar oss på att skapa en god språklig miljö där leka och lära tillsammans är grunderna. Vi arbetar temainriktat. Utflykter i närmiljön, liksom att gå till biblioteket ingår hela tiden i vår planering. Frisk luft och rörelse är en daglig ingrediens i verksamheten.

Stentrollet förskola

Målsättningen för verksamheten på Stentrollet är att sätta barnet i centrum och lägga grunden för ett livslångt lärande utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar.

Föräldrakooperativ

Att välja Stentrollet som förskola för ditt barn innebär att vara en del av ett föräldrakooperativ, vilket ger dig och ditt barn många fördelar.


Här är tre anledningar till varför du bör välja oss:


1. Delaktighet:

Som förälder i Stentrollet förskola blir du en aktiv del av ditt barns utbildning och utveckling. Genom att vara medlem i föräldrakooperativet får du möjlighet att vara med och fatta beslut kring förskolans verksamhet och trivsel. Det ger dig en unik chans att vara delaktig i ditt barns första steg in i skolans värld.


2. Gemenskap:

Att vara en del av ett föräldrakooperativ innebär att du får möjlighet att lära känna andra föräldrar som är i samma situation som du. Ni kan utbyta erfarenheter och stödja varandra i föräldraskapet. På Stentrollet förskola värnar vi om den nära gemenskapen och skapar en trygg och rolig miljö för både barn och föräldrar.


3. Kvalitet:

På Stentrollet förskola strävar vi efter att erbjuda kvalitativ pedagogik och omsorg för ditt barn. Våra anställda pedagoger sköter utbildningen medan vi föräldrar kan bidra med idéer och material. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en trygg och lärorik miljö där ditt barn kan växa och utvecklas på bästa möjliga sätt.Välkommen till Stentrollet förskola, där vi tror på delaktighet, gemenskap och kvalitet!